Privacitat

POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (*LOPD), el client/usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un fitxer del que és responsable FLASH OLOT S.L. que ha estat degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d'informarli sobre els productes i serveis sol·licitats, així com l'enviament de comunicacions comercials sobre els mateixos.

Li informem també sobre els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir al domicili social de FLASH OLOT S.L., situat en C/ SANT PERE MÀRTIR Nº 33 - 17800 OLOT - GIRONA. 

Li informem també que les dades personals subministrades no seran cedits ni comunicats, ni tan sols per a la seva conservació, a terceres persones.